Realisatie

De IV Slim WM wordt als een gezamenlijk project – waterschappen en Rijkswaterstaat – gerealiseerd. De projectleider is afkomstig van de waterschappen en werkt vanuit het Waterschapshuis voor de waterschappen en Rijkswaterstaat.

In september 2023 is Boris Everwijn aangesteld als projectleider IV Slim WM. Zijn eerste taak is het formeren van een projectgroep, het bepalen van de inkoopstrategie en het schrijven van een plan van aanpak voor de realisatie van de IV Slim WM (realisatieplan).

Data beschikbaar stellen

Om de IV Slim WM te kunnen laten werken, moeten data (kunnen) stromen. De waterbeheerders moeten hiervoor hun data ter beschikking stellen aan de IV Slim WM. De waterschappen kijken of dit via hun gegevensknooppunt waterschappen kan, zoals in de globale architectuurschets (GAS) (pdf, 2.7 MB) is opgenomen. Rijkswaterstaat heeft een missiekritieke distributielaag die ervoor moet zorgen dat de rijksdata naar de IV Slim WM kunnen stromen.

Als het realisatieplan IV Slim WM gereed is, wordt deze informatie aangevuld.