Gebruikerswensen

Gebruikerswensen vormen het hart van de IV Slim WM. De IV Slim WM moet de gebruikers goed ondersteunen en gebruikers moeten de IV Slim WM willen gebruiken. Anders wordt het systeem niet gebruikt en is het verspilde moeite en geld. Daarom besteedt Slim WM veel aandacht aan het goed en gedragen in beeld brengen van alle wensen.

Slim WM is in de eerste planperiode al begonnen met het in beeld brengen van alle wensen. Dit is gedaan door middel van een eerste verkenning en een evaluatie en inventarisatie door Twynstra & Gudde (2020). In het eerste jaar van de tweede planperiode (2022) zijn deze wensen door het voeren van gesprekken en het organiseren van bijeenkomsten verder aangescherpt en aangevuld. Naast gebruikerswensen (vooral functionele wensen en beperkt non-functionele wensen) gaat het om wensen van ICT-architecten en -beheerders (non-functionele wensen). Non-functionele wensen zijn alle denkbare eisen en wensen die los staan van wat een gebruiker inhoudelijk wil kunnen met een systeem. Denk aan: beschikbaarheid (7x24 of 5x8), hersteltijden en beveiligbaarheid (security). Ook deze wensen zijn en worden opgehaald.

Prioritering

De inschatting is vooralsnog dat er meer gebruikerswensen worden opgehaald dan in het project IV Slim WM (2023-2027) gerealiseerd kunnen worden. In de stuurgroep IV Slim WM is daarom de volgende prioritering afgesproken:

  1. Herbouwen van de huidige pilotschermen naar productieschermen.
  2. Geografisch uitbreiden naar de Slim WM-regio’s zonder scherm, die wel een scherm willen.
  3. Uitbreiden met nieuwe functionaliteiten.

Het project IV Slim WM start met een focus op de huidige pilotschermen, om de functionaliteit ervan te continueren vóór het beheer van de pilotschermen afloopt (2025).

Overzicht gereed

Op dit moment (najaar 2023) ligt er een zo goed als volledige set aan gebruikerswensen (functionele en non-functionele) inclusief prioriteringsmethodiek. Hiermee is het ‘wat’ van de IV Slim WM voldoende in beeld om te kunnen starten met de realisatiefase (opstellen realisatieplan). De gebruikerswensen zijn opgeslagen in een omgeving die agile (kortcyclisch) werken faciliteert (MS-Devops). Deze gebruikerswensen worden beheerd door het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN).