Nieuwsbrief november 2023

LogoSlimWaterManagement_RGB_300_wit

Nieuwsbrief Slim Watermanagement - november 2023

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. Een van de belangrijkste producten van Slim Watermanagement is de Informatievoorziening Slim Watermanagement (IV Slim WM). In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

CIO-oordeel

Bij het ‘ter perse’ gaan van deze nieuwsbrief heeft de opdrachtgever van de IV Slim WM gereageerd op de adviezen in het CIO-oordeel. De Chief Information Officer (CIO) van het ministerie van IenW heeft een positief oordeel afgegeven, met een aantal adviezen (die we gaan oppakken). De CIO is positief over de bottom-up aanpak van de IV Slim WM. De IV Slim WM komt daardoor voort uit ‘willen’ en niet alleen uit ‘moeten’. Dit is een goede basis voor een geslaagde afronding.

Meer weten over de IV Slim WM? Kijk dan op de website van Slim Watermanagement.

IV Slim WM: de juiste data op de juiste manier op het juiste moment aanleveren

ict data centrum20190123_BK6805-1920

Data zijn van groot belang voor de Informatievoorziening Slim WM (IV Slim WM). Zonder data kijken de waterbeheerders immers naar een leeg scherm. Namens de waterbeheerders vertellen Mylène Printems (Rijkswaterstaat) en Jonas Heffels (het Waterschapshuis) wat hen te doen staat om de data te kunnen laten stromen.

Lees hier het interview met Mylène Printems en Jonas Heffels

‘Ons informatiescherm leidt tot begrip en vertrouwen’

DP0067_DC-BrielseMeer-1920

Als adviseur zoetwater bij het Hoogheemraadschap van Delfland gebruikt Jirôme van der Boon het informatiescherm van de Slim WM-regio Rijn-Maasmonding/Volkerak-Zoommeer (RMM/VZM) zeer regelmatig. Hij vertelt over zijn ervaringen. ‘In de droge zomer van 2022 gebruikte ik het scherm dagelijks, soms wel meerdere keren per dag.’

Lees hier het interview met Jirôme van der Boon

Boris Everwijn, projectmanager IV Slim WM: ‘Samenwerken zit in mijn DNA’

Boris Everwijn

Sinds de zomer van 2023 is Boris Everwijn projectmanager voor de Informatievoorziening Slim Watermanagement (IV Slim WM). Wie is hij, wat doet hij en hoe gaat hij de IV Slim WM verder brengen?

Maak kennis met Boris Everwijn!

Informatievoorziening Slim WM: van pilot naar productie

DCS DSCF3247

Voor Slim Watermanagement is het cruciaal dat waterbeheerders over dezelfde informatie beschikken: één gezamenlijk beeld waaruit ze samen handelen. Zodat er geen tijd verloren gaat aan data verzamelen, de waarde daarvan bepalen en discussiëren over verschillen. In de eerste planperiode van Slim Watermanagement heeft een aantal waterbeheerders pilot-informatieschermen ontwikkeld om te ervaren welke informatie en presentatie hen het best helpt. Met succes: de waterbeheerders willen deze functionaliteit niet meer kwijt. Nu is het tijd voor de volgende stap: van tijdelijke pilotschermen naar permanente productiesystemen.

Lees hier het nieuwsbericht over de informatievoorziening Slim WM

Volgende stap op weg naar de Informatievoorziening Slim WM

Plaatje IV SLim WM - voor in artikel

Met de recente afronding van de globale architectuurschets (GAS) is er een volgende stap gezet op weg naar de Informatievoorziening Slim WM (IV Slim Watermanagement). Barend Koster, domeinarchitect bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertelt over nut en noodzaak en de totstandkoming van de GAS én over het vervolg.

Lees hier het interview met Barend Koster